WYMAGANIA NA STOPNIE KYU OBOWIĄZUJĄCE W POLSKIEJ FEDERACJI AIKIDO

6 KYU:

Minimum 25 dni treningowych

ASHI SABAKI

TENKAN

IRIMI TENKAN

SHIKKO

UKEMI

Tachi waza:

KATATEDORI AIHANMI:

IKKYO

IRIMI NAGE

SHIHO NAGE

5 KYU:

Minimum 30 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 6 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

IKKYO

IRIMI NAGE

KATATEDORI:

SHIHO NAGE

Suwari waza:

KOKYU HO Wymagania egzaminacyjne na stopnie KYU PFA Uchwała Rady Technicznej PFA z dnia 20.09.2014 r.

4 KYU:

Minimum 40 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 5 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

IKKYO

NIKKYO

IRIMI NAGE

KATADORI:

IKKYO

NIKKYO

YOKOMEN UCHI:

SHIHO NAGE

Suwari waza:

KOKYU HO

3 KYU:

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 4 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

RYOTEDORI:

SHIHO NAGE

TENCHI NAGE

YOKOMEN UCHI:

SHIHO NAGE

TSUKI: IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

Suwari waza:

SHOMEN UCHI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

KOKYU HO Wymagania egzaminacyjne na stopnie KYU PFA Uchwała Rady Technicznej PFA z dnia 20.09.2014 r.

2 KYU:

Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 3 kyu

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

KATADORI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

KATATEDORI:

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

KAITEN NAGE

JIYU WAZA

TSUKI:

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

RYOTEDORI:

TENCHI NAGE

Hanmi-Handachi waza:

KATATEDORI:

SHIHO NAGE

Suwari waza:

SHOMEN UCHI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

KATADORI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

KOKYU HO Wymagania egzaminacyjne na stopnie KYU PFA Uchwała Rady Technicznej PFA z dnia 20.09.2014 r.

1 KYU:

Minimum 60 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 2 kyu.

Tachi waza:

SHOMEN UCHI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

KAITEN NAGE

YOKOMEN UCHI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

GOKKYO

KATADORI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

USHIRO RYOTEDORI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

KATATEDORI:

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

SHIHO NAGE

KAITEN NAGE

JIYU WAZA

TSUKI:

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

KAITEN NAGE

RYOTEDORI:

TENCHI NAGE

SHIHO NAGE

JIYU WAZA

MOROTEDORI:

JIYU WAZA

KOKYU HO

Hanmi handachi waza:

KATATEDORI:

SHIHO NAGE

RYOTEDORI:

SHIHO NAGE Wymagania egzaminacyjne na stopnie KYU PFA Uchwała Rady Technicznej PFA z dnia 20.09.2014 r.

Suwari waza:

SHOMEN UCHI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

YOKOMEN UCHI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

KATADORI:

IKKYO

NIKKYO

SANKYO

YONKYO

KOKYU HO

UWAGI:

- Techniki, dla których istnieje wersja omote i ura należy wykonać w obu wersjach.

- Należy wprowadzić rejestrację dni treningowych.

- Przez okres roku obowiązywać będą równolegle dotychczasowe wymagania na stopnie kyu.

- Przedstawione wymagania należy traktować jako niezbędne minimum. Kluby mogą dodać do poszczególnych kyu dodatkowe wymagania np. suburi bokken, suburi jo. Na wprowadzenie dodatkowych wymagań na stopnie kyu należy uzyskać pozytywną opinię Rady Technicznej PFA


Nowe wymagania egz. PFA.pdf
Adobe Acrobat Document 511.5 KB
Stare wymagania egz. PFA.pdf
Adobe Acrobat Document 61.6 KB

Zasady przeprowadzania egzaminów dan:

"Zasady tworzenia Zespołu Egzaminacyjnego dla egzaminów na poszczególne stopnie mistrzowskie:

Zespół egzaminacyjny na 1 DAN: Minimum trzech członków Stałej Komisji Egzaminacyjnej PFA

Zespół egzaminacyjny na 2 DAN: Minimum trzech członków Stałej Komisji Egzaminacyjnej PFA w tym jeden członek RT PFA

Zespół egzaminacyjny na 3 DAN: Minimum trzech członków Stałej Komisji Egzaminacyjnej PFA w tym dwóch członków RT PFA

Zespół egzaminacyjny na 4 DAN: Minimum trzech członków Rady Technicznej w tym jeden Członek posiadający stopień minimum 6 DAN lub instruktor zagraniczny posiadający minimum 6 DAN oraz tytuł Shihan

Rekomendacje na stopień 5 DAN: Wniosek o wystąpienie o nadanie stopnia 5 DAN składa do Rady Technicznej Członek Rady Technicznej posiadający minimum stopień 6 DAN. Wniosek poddany jest pod głosowanie Rady Technicznej

Do Zespołu Egzaminacyjnego mogą być powoływani za zgodą Sekretarza RT instruktorzy zagraniczni z stopniem minimum 6 DAN na prawach Członka Stałej Komisji Egzaminacyjnej PFA, przy czym na przewodniczącego zespołu zostaje każdorazowo wyznaczony członek RT lub członek Stałej Komisji Egzaminacyjnej."